Al jaren sponsort Restaurant Achter de Poorte onze vereniging door hun gebruikte (frituur)vet en (consumptie) olie te doneren via onze vet-actie. We zijn als vereniging heel blij dat het restaurant ons op deze manier financiële steun biedt en het is ook nog eens goed voor het milieu!


WAAROM INLEVEREN?

Van gebruikt frituurvet en bakolie kan biobrandstof worden gemaakt. De CO2-voetafdruk van biobrandstoffen uit afval- en reststromen is gunstig:  de oliën en vetten krijgen een tweede leven, nadat de gewassen voor een ander doel zijn geteeld en de vetten voor een ander doel zijn gebruikt.  Recycling levert een bijdrage aan een circulaire economie: een economie waarin de grondstoffen zo lang mogelijk in de kringloop blijven. Biobrandstoffen zijn bovendien hernieuwbaar. Dit in tegenstelling tot fossiele grondstof waarvan de bronnen eindig zijn. Ook wordt met het inzamelen van gebruikte vetten voorkomen dat deze in het riool terechtkomen waar ze schade kunnen aanrichten.

Wilt u als restaurant, bedrijf of particulier ook uw oude (consumptie)olie en (gebruikt) frituurvet doneren? Kijk hier dan voor meer informatie: Een "vette" Actie. Of bel naar 0525-683842 of 0616822403

Sponsoren