In 1981 werd Henk voorzitter van Excelsior, daarvoor is hij nog enkele jaren bestuurslid geweest. 43 jaar lang is hij voorzitter geweest. Henk is een verenigingsman die warmte en saamhorigheid binnen de vereniging koestert en die de jeugd en de opleiding op handen draagt. In 1988 heeft hij daarom het opleidingsorkest opgericht dat we tot op de dag van vandaag nog steeds mogen hebben.

De vereniging is Henk dankbaar dat hij al die jaren voor onze vereniging klaarstond en voor alle tijd die hij heeft  gestoken in onze prachtige vereniging. Elke maandagavond stonden, zoals voor velen vanzelfsprekend, de stoelen klaar. Maar ook de contacten met de gemeente, buurtverenigingen en muziekverenigingen in de omliggende gemeentes onderhield hij zeer getrouw. Zelf noemde Henk dat het belangrijk is dat de verenigingen onderling de banden blijven versterken, elkaar blijven bijstaan in moeilijke tijden en niet alleen maar gaan voor eigen roem en eer. Henk zorgde voor die onderlinge band.

Vanavond draagt Henk het voorzitterschap over. Hij heeft ons als

bestuur aangegeven dat er een aantal taken zijn die hij nog wil blijven voortzetten, hier zijn wij als bestuur heel dankbaar voor.

Henk zijn rol binnen de vereniging zal veranderen en dit zal wennen zijn voor hem en ook voor ons. Maar wat zijn we dankbaar voor al die jaren dat hij zich heeft ingezet en gelukkig blijft hij muziek maken!

Henk we wensen je alle goeds toe en bovenal de zegen van God.

Sponsoren