Jubilaressen van Excelsior gehuldigd

Marianne Schoonhoven kreeg uit handen van de voorzitter van de CBOW, dhr. Chris Timmer, een speldje uitgereikt voor haar 25 jarig lidmaatschap.
Jan-Willem Bultman kreeg een aandenken opgespeld voor zijn 40 jarig jubileum als lid van de muziekvereniging.

Chris Timmer benadrukte dat het voor veel muziekverenigingen lastig is om te kunnen blijven voortbestaan, vanwege het teruglopende ledental. Hij was daarom extra verheugd deze speldjes uit te reiken.

Namens alle leden nogmaals van harte gefeliciteerd.

SponsorKliks, gratis sponsoren!

Sponsoren